Stamspolning

En stamspolning är ett annat ord för rörspolning och är en metod för att rengöra invändigt av avloppsrören. Metoden går till så att man använder sig av hett vatten i ett högt tryck. Det höga trycket leder då till en rejäl och stark vattenstråle som gör att föremål och avlagringar i rören lossnar. Allt som lossnar från rören transporteras sedan bort med det vattenflöde som blir. Varje stamspolning är unik och individuellt gestaltat för varje specifik fastighet. Anledningen till att göra en stamspolning är för att på lång sikt spara pengar och bli av med samt förebygga obehag i fastigheten. De fördelar som en stamspolning genererar kan kortfattat förklaras med att livslängden på rören förlängs vilket är en väldigt bra och smart investering. En stamspolning minskar också risken avsevärt för att det blir stopp i rören eftersom bland annat fett spolas bort som annars kan orsaka till stopp. Dessutom spolas andra främmande föremål bort som fastnat i rören och blockerat flödet.

Det finns alltså flera fördelar med att göra en stamspolning. Det är också viktigt att vara snabbtänkt och agera direkt om man har misstankar om problem med rören och ledningarna. Det är då viktigt att få rören kontrollerade och i de fall det behövs få dem spolade snarast möjligt. Avvaktar man för länge med det kan det riskera att problemen förvärras och att man står framför en mycket dyrare process än vad en förebyggande stamspolning skulle bli. Det bästa är därmed att utföra en stamspolning regelbundet med jämna mellanrum för att undvika skador som kan förvärra avloppssystemen och leda till vattenskador bland annat. Den vanliga rekommendationen är att en stamspolning ska göras vart femte år, dock kan det i särskilda fall behöva göras oftare. Priset för en stamspolning varierar beroende på om det rör sig om en villa eller en lägenhet som ska spolas, men ett pris på omkring 2000 kronor är vanligt.