Tjänster

Ytjordvärme

ytjord-varmeYtjordvärme hämtar husets värme ur jorden på din egen tomt. Den lagrade solenergin ger dig skön värme även den kallaste vinterdag.

Här nyttjas den lagrade solvärmen. En slang grävs ner ca 1 m djupt. I slangen cirkulerar en giftfri vätska som värms upp av jorden. Tomten bör vara ca 250-400 kvm för slangen. Ytjordvärmen påverkar inte växtligheten.

Bergvärme

berg-vermeFinns det berg på rimligt djup på din tomt, rekommenderar vi bergvärme. 60-150 m borrdjup beroende på husets effektbehov och val av värmepump.

Ett slangpaket sänks ned i hålet och principen är densamma som vid ytjordvärme.

Bergvärme ger minimal åverkan på din tomt.

Sjövärme

sjo-varmeBor du nära en sjö eller vattendrag är sjövärme ett bra alternativ. Värmen som finns i vattnet tas tillvara även om det är is under kalla vinterdagar. Slangen läggs på botten med tyngder. Det enda som behöver grävas är för slangen som går från vattnet till huset.