Kylinstallationer

När det är dags för installation av din värmepump är det rekommenderat att du anlitar ett företag som är specialiserade på just kylinstallationer. Du bör välja ett företag som är ackrediterat och kvalitetssäkrat av Swedac alternativt certifierad av Incert.  Detta för både din egen och ditt hus skull och inte minst för en så liten miljöpåverkan som möjligt! En kylinstallation tar ungefär fem timmar och det finns flertalet företag som är specialiserade på just detta. Vanligtvis är detta en investering väl värd eftersom en rätt anpassad värmepump kan få din energikostnad att minska rejält.

Så här går det till

Det enklaste är att välja en lokal aktör för en smidig installation och fortsatt god service. Priset för en kylinstallation varierar såklart beroende på vilken typ av pump du väljer. Vanligen inkluderar priset för en installation en helhetsgaranti (3 år), montering, värmepump, konsoler, twinsplit-rör lämpliga för ditt hus, elkablage, strömbrytare, vinterutrustning, vibrationsdämpare, kondensslang och annat som krävs för en snygg rör- och kabelläggning. ROT-avdraget som infördes under år 2008 gör det möjligt för kunden att få mycket rimliga priset för hantverksarbetet som utförs i samband med installationen.

Ett alternativ är att själv utföra installationen. Detta kräver dock lite kunskap om hur kylinstallationer går till samt insikt om vilka konsekvenser som en bristfällig installation kan bringa. Det är till exempel viktigt att du evakuerar, det vill säga vakuumpumpar både rör och inomhusdel mycket noga vid installationen. Slarvar du med detta kommer den fukt och luft som riskerar att lämnas kvar på sikt orsaka nedbrytning av olja i systemet vilket i sin tur bildar myrsyra och på så sätt skadar kompressorn. Då uppstår en så kallad ”burn out”, begreppen betyder att kompressorn brinner upp invändigt och sprutar ut sot och andra avfall genom systemet, detta är mycket allvarligt. Det är också viktigt att du har rätt verktyg när du installerar värmepump eller kylsystem. Vi kan varmt rekommendera Verktygsvaruhuset, där du kan köpa dina verktyg direkt på nätet och få dem hemskickade.