Brunnsborrning

Att borra en brunn kan vara en svår uppgift. Om du inte vet exakt vad du gör är det oerhört viktigt att du anlitar en professionell brunnsborrare för att göra borrningen åt dig. Bortsett från de många fördelarna med att anställa proffs, som att spara tid och pengar, kommer de också att se till att hålet är borrat korrekt så att ingenting faller in. Så innan du startar något borrprojekt, kom alltid ihåg att anställa en professionell borrborrare först.

Det är viktigt att kontrollera källvattenkvaliteten innan borrningen påbörjas så att du vet vilken typ av material du ska använda och hur djupt du ska borra. Kontrollera om vattnet har god vattenkvalitet; se om det inte finns några leriga fläckar eller ohälsosamma mineraler. Borrning är inte en lätt uppgift; du måste förse dig med alla verktyg som behövs för ett säkert och framgångsrikt borrarbete. Säkerhetsutrustning inkluderar skyddsglasögon, öronproppar, skyddskläder, ansiktsmask, handskar och stövlar.

När din borrning är klar testar du brunnarna regelbundet för att säkerställa att din vattenkvalitet är tillfredsställande. Du kan kontrollera dina brunnar med en enkel kran eller med en enhet som kallas horoskop, som är utformad för att upptäcka om det finns några läckor på ett djup av minst tio fot. Vissa husägare föredrar att använda provtagningssatser för jord eller silt för att bestämma kvaliteten på deras brunnar. Om proverna indikerar att det finns föroreningar i din brunn kan de avlägsnas omedelbart och placeras i en förseglad behållare för förvaring. Det är viktigt att du inte hoppar över det här steget eftersom du genom att ta bort föroreningar innan du tätar i vattnet kan komma att läcka eller förorena någonstans i ditt hem.

Att borra en brunn är ett mycket stort företag men med goda råd och tjänster av bästa kvalitet kan det vara ett mycket prisvärt alternativ för dig att ha installerat i ditt hem. Med hjälp av ditt lokala borrföretag hittar du de bästa priserna tillgängliga för borrborrning och annan utrustning för vattentestning, vilket hjälper dig att se till att ditt projekt slutförs till ett överkomligt pris. Genom att säkerställa de bästa priserna för borrning och andra vattentesttjänster kan du se till att dina behov tillgodoses och detta hjälper dig att undvika onödiga kostnader från din sida. Den genomsnittliga kostnaden för installation av brunnar kan variera kraftigt, så det är viktigt att jämföra priser från ett antal brunnborrningsföretag innan du fattar ditt slutgiltiga beslut.

Det finns ett antal faktorer som måste beaktas vid bestämning av borrningskostnader, inklusive det faktiska djupet som krävs samt olika andra faktorer, såsom kostnad per fot, per miljon kubikfot eller per mil. Per fotkostnad avser hur mycket en arbetare debiteras för den tid det tar att fylla brunnen. Daglig avgift per meter inkluderar kostnaden för drift av pumpen och den inkluderar också lön för allt material som används i brunnen, såsom sand, cement, stenar och jord etc. Timhastigheten härleds vanligtvis genom att ta den volym av vattnet som måste pumpas in varje dag, multiplicera detta med antalet fot i brunnen och genomsnittliga resultaten för att få en timränta. Kostnad per körsträcka härleds vanligen genom att multiplicera pumpkapaciteten i liter per minut vatten per minut med hastigheten per mil pumpat vatten.

När du väl har valt en leverantör för din brunninstallation och har bestämt vilken metod som bäst passar dina behov kan du börja titta på vilka typer av brunntestutrustning som finns. För att ta reda på vad som görs är det bäst att använda en expert som är bekant med de olika systemen. Detta gör att du kan få en bra uppfattning om vad som händer med ditt samhälle och vad den genomsnittliga kostnaden för underhåll av dina system ska vara. När du har all denna information kan du sedan fatta ett välgrundat beslut om vad du ska göra åt det.